Hannah Webdesign
Image default
Business

Repricing software

Eenvoudig aanpassen van verkoopprijzen op internet met repricing software

De eenvoudigste manier om de verkoopprijzen van uw producten op verschillende verkoopplatforms, zoals Bol.com of Amazon.com, aan te passen, is door gebruik te maken van de repricing software van Vleks. Deze software is er speciaal op gericht om op meerdere verkoopplatforms tegelijk verkoopprijzen automatisch aan te passen. Bij het aanpassen van de verkoopprijzen wordt de eigen prijs vergeleken met die van de concurrentie, om een concurrerende prijs te bepalen en daardoor een sterke concurrentiepositie te verzekeren. Bij het ontbreken van concurrentie stelt de repricing software automatisch een hogere prijs vast, om de verkoopopbrengst te maximeren.

Repricing software van Vleks  is aanpasbaar naar bedrijfsspecifieke situaties

Bij het inrichten van de repricer software moeten parameters worden ingevoerd, zodat de geavanceerde software rekening kan houden met bijvoorbeeld de kostprijs van het product en de gewenste marge. Parameters betreffende eventuele commissies en fees zijn eveneens beschikbaar. Eenmaal ingevoerd zullen deze parameters dus ook meewegen bij het herprijzen van de producten. Om te voorkomen dat producten onder de kostprijs worden aangeboden, kan in de repricer software de minimumprijs worden vastgelegd, waartegen het product mag worden aangeboden. Een gezonde winstmarge is immers van groot belang voor de rentabiliteit en continuïteit.

Snel duizenden prijzen aanpassen? Het kan met de repricing software van Vleks

Het voortdurend aanpassen van verkoopprijzen van producten die worden aangeboden op internet vergt veel tijd. Niet alleen gaat het in veel gevallen om grote aantallen producten, maar deze producten worden ook nog eens aangeboden op verschillende verkoopplatforms. Al deze verkoopplatforms hebben hun eigen systeem van commissieberekening. Deze commissie moet worden verdisconteerd in de verkoopprijs. Ook wisselt de concurrentie in aantal en kracht per verkoopplatform. Het is dus niet vreemd dat de verkoopprijs van hetzelfde product per verkoopplatform verschilt. Een reden temeer om te kiezen voor repricing software. Want met de repricing software kan eenvoudig en snel de prijs van duizenden artikel geautomatiseerd en betrouwbaar worden aangepast.

https://www.vleks.com/repricer-software/