Hannah Webdesign
Image default
Business

Hoe goed gaat het met uw medewerkers?

Meet middels een Medewerkers-onderzoek eenvoudig hoe uw organisatie ervoor staat. Is het energieniveau laag op de werkvloer, spelen er conflicten onderling en wil je dit meetbaar maken? Schakel dan een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in. Dit onderzoek meet verschillende aspecten over uw werknemers en leer ze zo echt kennen.

De Medewerkerstevredenheid laat zien hoe werknemers presteren, waar ze in excelleren of in vastlopen. Maar niet elk Medewerkers-onderzoek is hetzelfde. Waar moet je nou op letten bij het kiezen van een Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Lees het hieronder.

Allereerst is het belangrijk te bepalen wat het budget is en hoe uitgebreid je middels het MTO de Medewerkerstevredenheid wil meten. Waar het ene onderzoek zich alleen aanbiedt als een online vragenlijst en daaruit gelijk conclusies biedt en je als leidinggevende zelf moet weten wat je ermee wil doen is er tegenwoordig ook de VitaliteitsAPK. Dit instrument is door Carrièrepoort ontwikkelt en staat nu sinds drie jaar in de markt.

De vitaliteitsAPK wil het gat dichten tussen de droge conclusies tot het daadwerkelijk activeren van werknemers de volgende stap in hun loopbaan te zetten. Termen als MTO en Medewerkers-onderzoek omschrijven niet duidelijk genoeg hoe de VitaliteitsAPK te werk gaat.

Kort uitgelegd als volgt: Voor de werknemers wordt er een online vragenlijst klaargezet, met deze resultaten worden ze direct aangespoord verdere stappen te ondernemen. De uitslag is omgezet in verschillende thema’s

Stap 2 is het houden van offline interviews. Deze verdiepende gesprekken geven een completer beeld en laten alles boven water komen.

Als laatste wordt de organisatie in perspectief gesteld tov concurrenten en worden de uiteindelijke analyses hierop aangepast. Op deze manier wordt er een compleet beeld geschetst van de pro’s en cons in de organisatie en wordt er tot verandering aangezet, dit kan via Carrièrepoort, maar dit kan uiteraard ook intern of via een ander extern bureau.

Voor meer info bel Carrièrepoort 010 – 785 71 78.

 

http://www.carrierepoort.nl