Hannah Webdesign
Image default
Business

De Onderwijspraktijk van de Wijk

De Onderwijspraktijk van de Wijk

De Onderwijspraktijk van de Wijk is de specialist in remedial teaching te Rotterdam. Wij geven leerhulp bij dyslexie, dyscalculie en andere leerproblemen en gedragsproblemen. Onze remedial teacher maakt gebruik van erkende methodes met remediërende technieken.

Voor begeleiding is er eerst een onderzoek nodig. Zo weten we of we te maken hebben met dyslexie of iets anders. Remedial teaching is altijd op maat bij De Onderwijspraktijk van de Wijk.

Remedial teaching bij De Onderwijspraktijk van de Wijk

Remedial teaching bij de Onderwijspraktijk van de Wijk begint met een onderzoek. Wat zijn de sterke punten en minder sterke punten van uw kind? Hoe kunt u als ouder hierbij helpen? Het dyslexieonderzoek of een van de andere onderzoeken zoals het pedagogisch-didactisch onderzoek geeft hier antwoord op.

Nu we weten welke onderwijsbehoeften uw kind heeft kunnen we een persoonlijk en doelgericht plan van aanpak maken. De Onderwijspraktijk van de Wijk heeft veel ervaring met remedial teaching en begeleiding bij dyslexie. Verder kunt u altijd bij De Onderwijspraktijk van de Wijk terecht voor professioneel advies.

Begeleiding bij dyslexie

De Onderwijspraktijk van de Wijk kan samen met de ouder en de school een constatering maken van dyslexie. Wanneer het gaat om ernstige enkelvoudige dyslexie komt u in aanmerking voor vergoeding.

Bij de begeleiding bij dyslexie verbetert uw kind stap voor stap de belangrijke schoolvakken begrijpend lezen, spellen, rekenen en technisch lezen.

Soms is er een combinatie nodig van verschillende methodes. Begeleiding is daarom altijd op maat en de leerhulp sluit zich aan op de leerproblemen en gedragsproblemen van de leerling. De Onderwijspraktijk van de Wijk in Rotterdam is een specialist in remedial teaching en begeleiding bij dyslexie.

Onderzoek en aanpak van leerproblemen

Voordat er dyslexiezorg gegeven kan worden kunt u bij De Onderwijspraktijk van de Wijk een onderzoek indienen. In dit onderzoek komt naar voren of uw kind dyslexie heeft of andere leerproblemen. De Onderwijspraktijk van de Wijk kan dit in samenwerking met school en u als ouder doen.

Met de gegevens uit het dyslexieonderzoek of ander onderzoek wordt een strategie geformuleerd voor de aanpak van de leerproblemen. Met de leerhulp leert uw kind zelfstandig te werken omdat er duidelijk wordt getoond welke aanpak er bij welke schooltaak hoort.

Voor remedial teaching, professioneel advies of onderzoek neemt u contact op met De Onderwijspraktijk van de Wijk in Rotterdam.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/