Hannah Webdesign
Image default
Business

Artikel marketing werkt

Niets is zo zinloos als werkzaamheden uit te voeren die tot niets lijden, dit geldt gelukkig niet voor artikel marketing. Artikel marketing, mits correct uitgevoerd, werkt! Artikel marketing is primair noodzakelijk om de zoekmachines te “bewijzen” dat, met behulp van artikel marketing, uw website waarde heeft. Deze waarde geven de zoekmachines op basis van het feit dat externe artikelen op externe websites gepubliceerd zijn, die een relatie met uw website hebben. Deze relatie wordt aangegeven door middel van een zogenaamde linkverwijzing. Dit wordt allemaal verzorgd door artikel marketing. Artikel marketing zorgt ervoor dat websites door de zoekmachines hoger gewaardeerd worden. Artikel marketing wordt binnen internet marketing in principe het meest gebruikt ten behoeve van zoekmachine optimalisering (SEO) en dan voor het off-page gedeelte.

Google en artikel marketing

Artikel marketing en Google kunnen niet meer zonder elkaar. Het is onwaarschijnlijk dat een website zonder relevante externe artikelen op externe websites hoog scoren binnen Google. Zoals gezegd is artikel marketing zeer geschikt om ondersteuning te leveren bij het naar boven krijgen van websites. Zowel de websites als de artikelen moeten een duidelijke relatie hebben met de website. Met andere woorden het totaal moet relevant zijn met betrekking tot het doel en de inhoud van de website. Wat naast relevantie ten aanzien van het onderwerp en de inhoud ook zeer belangrijk is, is dat ieder artikel uniek moet zijn. Wanneer de inhoud grotendeels hetzelfde is, zal de zoekmachine de website eerder naar beneden dan naar boven waarderen. Een niet onbelangrijk detail daarnaast nog is het belang van het plaatsen van de artikelen in de juiste, passende categorie binnen de externe websites, hiermee wordt vertrouwen (“trust”) opgebouwd. Eenvoudig weg, relevante en unieke content is noodzakelijk binnen artikel marketing

Artikel marketing voorbeelden

In een eenvoudig voorbeeld wordt bovenstaande hieronder uitgelegd. U heeft een website die over spouwmuurisolatie gaat, dan moet u artikelen schrijven die een duidelijke relatie tot spouwmuurisolatie heeft. Men kan wat over bouwen, energiebesparing of, zeer eenvoudig, over spouwmuurisolatie schrijven. Echter wanneer het artikel over koffieautomaten gaat, zal de zoekmachine dit als niet relevant beoordelen. Hetzelfde geldt voor de categorie waarbinnen zo´n artikel gepubliceerd moet worden. Een artikel over spouwmuurisolatie plaatst men in een categorie die met bouwen, wonen, energie of iets dergelijks te doen heeft, maar niet in de categorie verkeer bijvoorbeeld. Indien dit eenvoudige voorbeeld gevolgd wordt, draagt artikel marketing zeker bij aan een hoge positie bij de zoekmachines. Er moet wel van uit gegaan worden dat dit voorbeeld geheel op Google gericht is, maar eigenlijk dekt artikel marketing zeker 90% van de zoekmachine markt.