Hannah Webdesign
Image default
Business

Administratie opzetten; tips en tricks

De administratie opzetten wordt door vele ondernemingen als vervelende klus gezien. Er wordt veel gevraagd en de administratie moet volgens opgestelde regels worden opgezet. Helaas kom je er als onderneming niet onderuit; voor een eenmanszaak of vof is dit een verplichting in Nederland. Periodiek zullen bedrijven de behaalde cijfers moeten delen met de overheid. Bij een belastingcontrole moet het bedrijf in staat zijn de administratie te kunnen bewijzen.

De administratie beschikt over alle gegevens over uw onderneming die op of elektronisch zijn  vastlegt. De Belastingdienst verlangt een goed opgezette en overzichtelijke; zo wordt er aan de wettelijke verplichtingen voldaan, maar zal ook zorgen voor een mogelijkheid de ook bedrijfsvoering te verbeteren. Het is cruciaal meteen de administratie op te zetten, zelfs als de onderneming nog niet van start is gegaan.

Bedrijfsvoering

De boekhouding is een verplichting, maar zal het bedrijf ook helpen om op tijd nieuwe ontwikkelingen te verwachten, daarop in te spelen en de juiste beslissingen te nemen. In een goede administratie worden de ondernomen activiteiten genoteerd, voor een goed overzicht. Let op: Er gelden strenge regels voor het opzetten van de administratie.

Invullen aangiften

De administratie vormt de basis van de aangiften. De aangegeven aangiften worden snel en goed gecontroleerd, mits de administratie volgens de regels is opgezet. Als er gegevens ontbreken, de administratie niet binnen een termijn te controleren is of het niet lang genoeg bewaart is, kan dat vervelende gevolgen hebben.

Onvolledige administratie

Als er sprake is van onduidelijke inzichten van de aan- en verkopen, zal de aangifte omzetbelasting, ook wel de btw-aangifte genoemd, niet ingevuld kunnen worden. Bovendien zal de onderneming, bij een onvolledige administratie, geen aanspraak maken op voordelige regelingen.

Uitbesteden

Gelukkig is het mogelijk het vele werk over te laten aan experts; de salarisadministratie zal worden uitbesteed en opgezet door professionals. Naast een volledige overgave is het ook mogelijk een HR adviseur aan te vragen; dit zal verdere ondersteuning geven bij HR en arbeidsrechtelijke vraagstukken.

 

http://economy.nl